Samenwerkingsovereenkomst TALim en pilootproject in Genk

Het was ambassadeur van het Fonds Herman Reynders die met het idee kwam, geinspireerd door TADA Brussel, van de Talentenacademie Limburg (TALim).

In een samenwerkingsverband met Vincentius Limburg en Genk, UHasselt, vzw PAS en de Limburgse hogescholen PXL en UCLL én met steun van het Fonds 'Vrienden van Vincentius Limburg' en het streekfonds 'Een Hart voor Limburg' starten we met een pilootproject te Genk. De bedoeling is om het project op termijn verder uit te rollen in Limburg.

Met spankelende, boeiende buitenschoolse activiteiten op zaterdagvoormiddag ontdekken tieners uit de derde graad onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs zichzelf en de maatschappij dankzij wekelijkse praktijklessen, ateliers en bedrijfbezoeken met bevlogen gastdocenten. Op een interactieve manier ontdekken zij hun interesses of talenten, ontwikkelen zij belangrijke (sociale) vaardigheden en bouwen ze aan een stevig netwerk.

Momenteel zijn we op zoek naar 'stafmedewerker projectcoördinator' voor dit project, interesse ? 

Neem dan een kijkje op https://www.uhasselt.be/vacatures_detail?taal=01&vacid=2122&ref=1 

Solliciteren kan tot en met 4 januari 2021

15 oktober 2020: Lancering projectcall II

 

Het Fonds wil projecten steunen, die meer kansen geven aan jongeren uit gezinnen die jullie helpen. Zij lopen immers al vanaf de wieg een achterstand op. Vanuit die bezorgdheid werd het Fonds ‘Vrienden van Sint-Vincentius Limburg’ in 2018 opgericht. Vorig jaar rond deze tijd werd de allereerste projectoproep gelanceerd, vandaag volgt de tweede.

De oproep is exclusief bestemd voor de vzw Sint-Vincentius, Provinciale Raad van Limburg of door één van de aangesloten conferenties van Vincentius in Limburg.

De projectoproep en info over de selectiecriteria is te vinden op: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2021/20191007DD

Een project indienen kan tot en met 15 februari 2021

Het Fonds zal ook dit jaar max. 2.500 euro per project steunen.

 

Info over de vijf ondersteunde projecten vanuit de eerste projectoproep kan je vinden op https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Grants?year=2020&callId=6e8689e737a644c08c98b300321b522f 

 

  • GEEF KANSEN aan projecten tegen armoede

Armoede kan iedereen overkomen. Een scheiding, ontslag of ziekte kan een oorzaak zijn van armoede. Armoede is hard en raakt verschillende levensdomeinen als werk, gezondheid, wonen, onderwijs,…Armoede maakt ongelukkig en eenzaamheid loert om de hoek.

Daarom steunt het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg projecten en initiatieven die mensen in armoede voorthelpen, kansen geven zodat zij opnieuw ten volle kunnen participeren aan onze samenleving.

Door een gift te doneren aan ons Fonds draagt u bij aan deze doelstelling en gaat u samen met onze 1.000 Sint-Vincentius vrijwilligers in Limburg mee de strijd aan tegen armoede.

1000 x dank

  • DICHTBIJ

Het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg richt zich exclusief tot projecten die in Limburgse gemeenten door Limburgers gerealiseerd worden, waarbij de leefsituatie van mede-Limburgers erop vooruit gaat.  Dichtbij maakt u dus met uw bijdrage mee het verschil voor een betere toekomst met minder armoede in onze provincie. 

  • VOOR KINDEREN EN JONGEREN met een rijke toekomst

Bijzondere aandacht gaat naar projecten die zich richten naar kinderen en jongeren in een armoede situatie. Niets zo schrijnend om te zien hoe armoede wordt doorgegeven van ouder op kind. Geef om de toekomstige Limburgse generatie, zij zijn de toekomst !

Onze Ambassadeur

Herman Reynders, eregouverneur van Limburg:

“Dat achter deuren van sommige huizen hier in Limburg armoede heerst, is iets dat we te allen tijde moeten blijven bestrijden.”

 

Onze Ambassadrice: 

Annemie Ramaekers, Clubmanager bij Bodyrockgym :

Als mama van drie jongens besef ik dat een warm nest met mogelijkheden, kansen en plezier voor kinderen een must is. Vandaar mijn volmondige ‘JA' aan dit mooie fonds, want samen kunnen we misschien iets betekenen voor zij die het wat minder hebben.” 

Foto: LD

HET FONDS STEUNEN

Iedereen die het Fonds een warm hart toedraagt, kan een gift doen op rek.nr.

BE10 0000 0000 0404 

MET VERMELDING 

***018/0710/00067***

Elke gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar.

NALATENSCHAP

 

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Zoals u wellicht via de pers hebt vernomen, is het decreet, waarbij het duolegaat in Vlaanderen wordt hervormd en het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt ingevoerd, op woensdag 18/3 in het Vlaams Parlement gestemd en goedgekeurd.


Concreet betekent dit dat, indien u in het verleden een testament met duolegaat hebt opgemaakt, dit vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer zal
opleveren voor uw particuliere begunstigden en uw testament veelal niet meer uitvoerbaar zal zijn. Zie ook: https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/zal-je-duolegaat-nog-het-gewenste-effect-hebben-het-antwoord-in-6-vragen


U zal in de meeste gevallen uw testament moeten heroverwegen, in het licht van dit nieuw regelgevend kader en uw al dan niet gewijzigde persoonlijke
intenties. Hopelijk ligt uw hart nog steeds ook bij Vincentius Limburg en het Fonds 'Vrienden van Vincentius Limburg'. Voor onze vzw zijn legaten immers
noodzakelijk om onze maatschappelijke taak te kunnen verderzetten.

Voor de particuliere legatarissen die u in uw testament begunstigt zal zoals gezegd, geen fiscaal voordeel meer zijn, maar op het deel dat u aan Vincentius nalaat is geen enkele erfbelasting meer verschuldigd.
Ook voor schenkingen aan het goede doel geldt vanaf 1 juli het nultarief. Uw legaat of schenking komt dus 100% bij Vincentius terecht.
Zie ook: https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/iets-nalaten-aan-een-goed-doel-dat-doe-je-zo
 

Voor de eventuele herziening van uw testament neemt u best contact op met uw notaris.

Zelf een actie organiseren ten voordele van het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg ? Dat kan! Neem contact met ons op om je actie en de mogelijkheden te bespreken.

Contact

Katleen Vande Reyde, coördinator 0468/325 919 katleen.vincentius@gmail.com