• GEEF KANSEN aan projecten tegen armoede

Armoede kan iedereen overkomen. Een scheiding, ontslag of ziekte kan een oorzaak zijn van armoede. Armoede is hard en raakt verschillende levensdomeinen als werk, gezondheid, wonen, onderwijs,…Armoede maakt ongelukkig en eenzaamheid loert om de hoek.

Daarom steunt het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg projecten en initiatieven die mensen in armoede voorthelpen, kansen geven zodat zij opnieuw ten volle kunnen participeren aan onze samenleving.

Door een gift te doneren aan ons Fonds draagt u bij aan deze doelstelling en gaat u samen met onze 1.000 Sint-Vincentius vrijwilligers in Limburg mee de strijd aan tegen armoede.

1000 x dank

  • DICHTBIJ

Het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg richt zich exclusief tot projecten die in Limburgse gemeenten door Limburgers gerealiseerd worden, waarbij de leefsituatie van mede-Limburgers erop vooruit gaat.  Dichtbij maakt u dus met uw bijdrage mee het verschil voor een betere toekomst met minder armoede in onze provincie. 

  • VOOR KINDEREN EN JONGEREN met een rijke toekomst

Bijzondere aandacht gaat naar projecten die zich richten naar kinderen en jongeren in een armoede situatie. Niets zo schrijnend om te zien hoe armoede wordt doorgegeven van ouder op kind. Geef om de toekomstige Limburgse generatie, zij zijn de toekomst !

JBC SPONSORING VAN KINDERKLEDIJ

 
Onze ambassadrice Annemie Ramaekers nam contact op met JBC met de vraag of ze het Fonds 'Vrienden van...' wilden steunen.
Heel blij waren we met het positieve antwoord ! 
Dozen kinderkledij ontvingen we gratis en delen we uit aan de kinderen uit de gezinnen die we helpen.
Meer nog JBC laat weten dat we voortaan ieder jaar een aanvraag mogen doen.
Dank je wel JBC !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Ambassadeur

Herman Reynders, gouverneur van Limburg:

“Dat achter deuren van sommige huizen hier in Limburg armoede heerst, is iets dat we te allen tijde moeten blijven bestrijden.”

 

Onze Ambassadrice: 

Annemie Ramaekers, presentatrice en journaliste:

Als mama van drie jongens besef ik dat een warm nest met mogelijkheden, kansen en plezier voor kinderen een must is. Vandaar mijn volmondige ‘JA' aan dit mooie fonds, want samen kunnen we misschien iets betekenen voor zij die het wat minder hebben.” 

Foto: LD

HET FONDS STEUNEN

Iedereen die het Fonds een warm hart toedraagt, kan een gift doen op rek.nr.

BE10 0000 0000 0404 

MET VERMELDING 

***018/0710/00067***

Elke gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar.

NALATENSCHAP

 

Door het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg op te nemen in uw testament, draagt u ook na uw overlijden bij aan armoedebestrijding hier in Limburg.  

Het duolegaat is hierbij een interessante formule waarbij u schenkt aan een goed doel en tegelijk uw erfgenamen bevoordeelt. Het goede doel betaalt in dat geval immers de volledige successierechten voor uw erfgenamen, tegen het gunsttarief van 8,5%. Dus alle partijen winnen hierbij.

Vraag ernaar bij uw notaris!

 

Zelf een actie organiseren ten voordele van het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg ? Dat kan! Neem contact met ons op om je actie en de mogelijkheden te bespreken.

Contact

Katleen Vande Reyde, coördinator 0468/325 919 fonds.vincentius@gmail.com