TALim uit de startblokken

Op woensdag 28 april vond op KRC Genk de persconferentie plaats van TALim.

Met TALim wil het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg tieners stimuleren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De focus ligt op
tieners voor wie het aanbod het grootste verschil kan maken. Drie jaar lang doorlopen de jongeren elke zaterdag tijdens het schooljaar een gevarieerd
programma. Daarbij ontdekken ze binnen het TALim-netwerk, samen met vrijwilligers en gastdocenten, wat ‘later’ voor hen allemaal kan betekenen.
 
In Genk wordt in oktober gestart met Talenten Ateliers voor 35 tieners uit het vijfde leerjaar. Op zaterdagvoormiddag tijdens het schooljaar gaan ze op ontdekking via presentaties, doe-sessies, en bezoeken aan bedrijven, diverse organisaties en andere initiatieven. 
 
Het pilootproject is een initiatief van Sint Vincentius/het Fonds van St Vincentius, in samenwerking met de UHasselt, vzw Pas/Campus O3 en een Hart voor Limburg. Andere partners zijn Hogeschool PXL en UCLL, Vincentius Genk-Zutendaal, de Opvoedingswinkel Genk, de stad Genk en KRC Genk.

 

De website werd gelanceerd, neem zeker eens een kijkje op www.Talim.be

In de media: artikel Nieuwsblad - artikel Belang van Limburg

  • GEEF KANSEN aan projecten tegen armoede

Armoede kan iedereen overkomen. Een scheiding, ontslag of ziekte kan een oorzaak zijn van armoede. Armoede is hard en raakt verschillende levensdomeinen als werk, gezondheid, wonen, onderwijs,…Armoede maakt ongelukkig en eenzaamheid loert om de hoek.

Daarom steunt het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg projecten en initiatieven die mensen in armoede voorthelpen, kansen geven zodat zij opnieuw ten volle kunnen participeren aan onze samenleving.

Door een gift te doneren aan ons Fonds draagt u bij aan deze doelstelling en gaat u samen met onze 1.000 Sint-Vincentius vrijwilligers in Limburg mee de strijd aan tegen armoede.

1000 x dank

  • DICHTBIJ

Het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg richt zich exclusief tot projecten die in Limburgse gemeenten door Limburgers gerealiseerd worden, waarbij de leefsituatie van mede-Limburgers erop vooruit gaat.  Dichtbij maakt u dus met uw bijdrage mee het verschil voor een betere toekomst met minder armoede in onze provincie. 

  • VOOR KINDEREN EN JONGEREN met een rijke toekomst

Bijzondere aandacht gaat naar projecten die zich richten naar kinderen en jongeren in een armoede situatie. Niets zo schrijnend om te zien hoe armoede wordt doorgegeven van ouder op kind. Geef om de toekomstige Limburgse generatie, zij zijn de toekomst !

Onze Ambassadeur

Herman Reynders, eregouverneur van Limburg:

“Dat achter deuren van sommige huizen hier in Limburg armoede heerst, is iets dat we te allen tijde moeten blijven bestrijden.”

 

Onze Ambassadrice: 

Annemie Ramaekers, Clubmanager bij Bodyrockgym :

Als mama van drie jongens besef ik dat een warm nest met mogelijkheden, kansen en plezier voor kinderen een must is. Vandaar mijn volmondige ‘JA' aan dit mooie fonds, want samen kunnen we misschien iets betekenen voor zij die het wat minder hebben.” 

Foto: LD

HET FONDS STEUNEN

Iedereen die het Fonds een warm hart toedraagt, kan een gift doen op rek.nr.

BE10 0000 0000 0404 

MET VERMELDING 

***018/0710/00067***

Elke gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar.

NALATENSCHAP

 

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Zoals u wellicht via de pers hebt vernomen, is het decreet, waarbij het duolegaat in Vlaanderen wordt hervormd en het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt ingevoerd, op woensdag 18/3 in het Vlaams Parlement gestemd en goedgekeurd.


Concreet betekent dit dat, indien u in het verleden een testament met duolegaat hebt opgemaakt, dit vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer zal
opleveren voor uw particuliere begunstigden en uw testament veelal niet meer uitvoerbaar zal zijn. Zie ook: https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/zal-je-duolegaat-nog-het-gewenste-effect-hebben-het-antwoord-in-6-vragen


U zal in de meeste gevallen uw testament moeten heroverwegen, in het licht van dit nieuw regelgevend kader en uw al dan niet gewijzigde persoonlijke
intenties. Hopelijk ligt uw hart nog steeds ook bij Vincentius Limburg en het Fonds 'Vrienden van Vincentius Limburg'. Voor onze vzw zijn legaten immers
noodzakelijk om onze maatschappelijke taak te kunnen verderzetten.

Voor de particuliere legatarissen die u in uw testament begunstigt zal zoals gezegd, geen fiscaal voordeel meer zijn, maar op het deel dat u aan Vincentius nalaat is geen enkele erfbelasting meer verschuldigd.
Ook voor schenkingen aan het goede doel geldt vanaf 1 juli het nultarief. Uw legaat of schenking komt dus 100% bij Vincentius terecht.
Zie ook: https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/iets-nalaten-aan-een-goed-doel-dat-doe-je-zo
 

Voor de eventuele herziening van uw testament neemt u best contact op met uw notaris.

Zelf een actie organiseren ten voordele van het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg ? Dat kan! Neem contact met ons op om je actie en de mogelijkheden te bespreken.

Contact

Katleen Vande Reyde, coördinator 0468/325 919 katleen.vincentius@gmail.com